nasze produkty
Sprawdź Faq

Najczęściej zadawane pytania

Węże do beczkowozów

Jak jest zbudowany wąż do beczkowozu?
Wąż do beczkowozu zbudowany jest ze spirali z twardego, odpornego na uderzenia polichlorku winylu, która wtopiona jest w ściankę węża wykonaną ze zmiękczonego polichlorku winylu.
Czy próbowano wykorzystać inne tworzywa?
Tak. Niektórzy producenci stosowali inne typy tworzyw zarówno jako surowiec ścianki węża jak i spirali. Jednak najbardziej przyjęły się węże do beczkowozów z polichlorku winylu z powodu najlepszego stosunku jakości do ceny. Węże wykonane z innych tworzyw są dużo droższe i ich używanie konieczne jest tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach.
Jakie średnice węży stosuje się przy beczkowozach?
Najczęściej stosowaną w Polsce średnicą węży do beczkowozów jest 110 mm. Jednak niekiedy przy beczkowozach o dużych pojemnościach stosowane są średnice 126, 150, 160 a nawet 200 mm. Niekiedy spotyka się, że użytkownicy stosują redukcje i zamawiają węże 80 lub 75 mm. Obecnie złącza typu strażackiego polskiej produkcji obejmują średnice węży od 25 do 110 mm. Złącza typu dźwigniowego 110(108) do 150 mm.
Dlaczego zimą wąż jest mniej elastyczny?
Składa się na to kilka przyczyn. Podstawową sprawą jest surowiec ścianki, z którego wykonany jest wąż. Polichlorek winylu, z którego produkowane są węże do beczkowozów, w niższych temperaturach robi się mniej plastyczny. W procesie produkcji można oczywiście zastosować polichlorek winylu z większą ilością plastyfikatora, ale przydatność tak miękkiego węża w czasie pracy latem będzie ograniczona. Najlepszym rozwiązaniem będzie w takim wypadku zastosowanie węża z dodatkiem naturalnego kauczuku, który znacznie poprawia elastyczność w okresie zimowym. Wąż z dodatkiem takiego kauczuku jest droższy ze względu na cenę surowca, ale warto rozważyć zakup chociaż ilości próbnej i przekonać się w praktyce czy nie będzie dużo wygodniejszy do pracy w niskich temperaturach. Produkujemy go pod nazwą WINTER-FLEX.
Czy można przedłużyć żywotność węża?
Tak. Podstawową sprawą jest zastosowanie odpowiedniego typu węża do konkretnego zastosowania. W przypadku węży do beczkowozów istotny jest także sposób posługiwania się w trakcie pracy. Zwracanie uwagi szczególnie na krawędziach zbiorników, gdzie najczęściej dochodzi do załamania węża pod wpływem własnego ciężaru, ciężaru podnoszonej cieczy oraz podciśnienia. Wskazane jest stosowanie kosza ssawnego, który umożliwia podparcie węża o dno zbiornika. Warto zapoznać się na naszej stronie internetowej w dziale Pomoc ze sposobami używania węży.
Czy jakość węża zależy od jego koloru?
Kolor ma wpływ na intensywność nagrzewania się węża, gdy wystawiony jest na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Generalnie węże z tworzyw ciemniejszych i nieprzeźroczystych nagrzewają się na słońcu do wysokich temperatur, nawet 80°C. Uniemożliwia to później bezpieczne korzystanie z węża przy zasysaniu pompą ssącą, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo zassania węża tak nagrzanego i zniszczenia go. Węże wykonane z tworzywa o kolorze jaśniejszym i prześwitującym znacznie mniej nagrzewają się na słońcu. Poza tym tworzywa o zupełnie nieprzeźroczystym kolorze często zawierają więcej wypełniaczy, takich jak kreda, które w wielu wypadkach pogarszają jakość surowca używanego do produkcji węży. Wszystkie powyższe spostrzeżenia są uwzględniane przy dobieraniu odpowiednich kolorów i surowców dla produkowanych przez naszą firmę węży.
Czy niezbędne jest stosowanie kosza ssawnego?
Kosz ssawny zapobiega kilku niebezpiecznym zjawiskom podczas zasysania cieczy pompą ssącą. Przede wszystkim nie pozwala wciągnąć do węża przedmiotów mogących go zatkać. Zatkanie węża może doprowadzić do jego zniszczenia poprzez zassanie, czyli wytworzenie zbyt dużego podciśnienia. Szczególnie niebezpieczeństwo to zachodzi przy stosowaniu pompy ssącej wytwarzającej duże podciśnienie. Warto sprawdzić w parametrach technicznych danego typu węża jakie jest jego dopuszczalne podciśnienie. W związku z tym, że niewiele beczkowozów w Polsce wyposażonych jest w urządzenie kontrolujące na bieżąco wartość podciśnienia, rozsądne jest zastosowanie niedrogiego kosza ssawnego, który w pewnym stopniu zabezpieczy wąż. Kolejnym czynnikiem powodującym celowość zastosowania kosza jest szczególne narażenie węża na załamanie na krawędzi zbiornika lub szamba. Jeżeli umożliwiają to warunki w przypadku konkretnego zbiornika, z którego wypompowujemy wodę bądź fekalia, znacznie bezpieczniej dla węża jest oprzeć jego koniec na dnie zbiornika. Kosz umożliwi wówczas bezproblemowe zasysanie cieczy.
Czy lepszy jest wąż na wierzchu gładki czy pofalowany?
Zależy to od upodobania klienta. Niektórzy wolą używać zimą węża pofalowanego ponieważ łatwiej go utrzymać i nie wyślizguje się z rąk. Inni preferują gładką powierzchnię. Jednak węże gładkie na powierzchni, przy podobnej wytrzymałości na podciśnienie, są cięższe od pofalowanych.
Dlaczego nawet po krótkim użytkowaniu na powierzchni węża można dostrzec zwoje spirali wewnętrznej?
W miejscu, gdzie przebiega spirala warstwa miękkiego tworzywa ma najczęściej tylko kilka dziesiątych milimetra. Ulega ona szybkiemu starciu gdy wąż jest ciągnięty po twardym podłożu. Wówczas zaczynają pojawiać się zwoje spirali. Nie należy się tym przejmować. Jest to normalne gdy wąż pracuje w takich warunkach. Należy jednak uważać, aby nie spowodować niepotrzebnego przetarcia węża o elementy beczkowozu, takie jak na przykład haki do podwieszania węży. Warto co pewien czas zmienić ułożenie węży na beczkowozie.
Z jakiego powodu po pewnym okresie użytkowania wąż sztywnieje?
Dzieje się tak z kilku przyczyn. W dłuższym okresie następuje naturalna, powolna migracja pewnych składników surowca odpowiedzialnych za elastyczność do otoczenia. Proces ten może jednak ulec znacznemu przyśpieszeniu. Niekiedy w przesyłanych cieczach, czy chemikaliach, znajdują się substancje mogące "wypłukiwać" plastyfikatory znajdujące się w surowcu, z którego wykonano ściankę węża. W związku z trudnością w ustaleniu dokładnego składu chemicznego niektórych substancji, np. fekaliów, jedynym rozwiązaniem jest wówczas dobranie węża wykonanego z innego rodzaju surowca. Niekiedy firmy zajmujące się asenizacją informują nas o zapotrzebowaniu na węże dobrane do konkretnych chemikaliów. Określamy wtedy, czy polichlorek winylu jest odporny na dany rodzaj związku chemicznego i proponujemy konkretne rozwiązanie.

Transport i składowanie

Na co zwrócić szczególną uwagę przy transporcie węży?
Należy uważać na kilka czynników mogących doprowadzić do uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia węża podczas transportu. Gdy węże są transportowane przez wiele godzin w skrzyni ładunkowej samochodu, istnieje niebezpieczeństwo przetarcia ścianki węża na wylot o twarde, metalowe lub drewniane elementy samochodu. Należy zastosować grube przekładki z kartonu. Nie powinno się układać więcej niż cztery zwoje węży jeden na drugim, ponieważ grozi to trwałym odkształceniem. Gdy transportowane są odcinki nieoryginalnie zapakowane nigdy nie wolno zginać węża poniżej minimalnego dozwolonego promienia gięcia. Nie można również pozostawiać za szybą samochodu nieosłoniętego węża narażając go na działanie promieni słonecznych. Podczas transportu samochodem oplandekowanym nie wolno dopuścić do wzrostu temperatury pod plandeką powyżej 50°C. Niebezpieczeństwo takie istnieje szczególnie podczas słonecznych dni. Również podczas transportu na skrzyni ładunkowej odkrytej należy zachować w czasie upałów środki ostrożności. Nie pozostawiać nieosłoniętych węży na słońcu, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo deformacji węża zwiniętego w zwój. Wąż zwinięty w zwoju znajduje się w stanie pewnego naprężenia. Gdy narazimy go wówczas na silne działanie promieni słonecznych może dochodzić do deformacji. Inaczej jeżeli wąż jest już rozwinięty. Wówczas może bez ograniczeń być eksploatowany zgodnie z parametrami podanymi w danych technicznych dla konkretnego typu. Niezastosowanie powyższych uwag może być przyczyną zniszczenia węża i w takim wypadku klient ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
Czy transport przez firmę spedycyjną jest bezpieczny?
Z usług firm spedycyjnych korzystamy najczęściej w przypadku jednorazowych i niezbyt dużych zamówień. Pakujemy wówczas węże w sposób bezpieczny. Niestety czasami zdarza się zniszczenie towaru. Wówczas prosimy o kontakt z nami w sprawie wyjaśnienia zakresu zniszczeń i sposobu rekompensaty, bądź wymiany węża.
Czy węże są transportowane na paletach?
W przypadku niektórych średnic istnieje oczywiście możliwość zapakowania i transportu na paletach. Jeżeli zewnętrzna średnica zwoju węża jest jednak dużo większa od palety,  praktyczniejsze jest transportowanie bez palet. Przestrzeń ładunkowa samochodu jest wówczas wykorzystana optymalnie. Trochę innymi zasadami kierują się firmy kurierskie, dlatego niekiedy towar wręcz musi być na palecie. Szczególnie dotyczy to cięższych przesyłek.
Czy istnieją jakieś zalecenia związane ze składowaniem węży?
Tak. Węże powinny być przechowywane pod zadaszeniem i nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przeciwnym przypadku powierzchnia węża może nagrzać się do wysokiej temperatury 70-80oC. Grozi to deformacją węża, który jest zwinięty w zwoju. Sytuacja zmienia się, gdy wąż jest rozwinięty i leży w stanie swobodnym. Wówczas jest znacznie mniejsze prawdopodobieństwo deformacji. Należy jednak pamiętać o zakresie temperatur dla danego typu węża podanego w danych technicznych.