nasze produkty

Promień gięcia

średnica węża rysunekMinimalny promień gięcia węża jest to promień zaznaczony jako R na rysunku i oznacza najmniejszy możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzenia. Zasadniczo dotyczy to temperatury +20°C. Każdy wąż, w zależności od swojej konstrukcji, ma różny promień gięcia. Wynika on z rodzaju zbrojenia użytego w ściance węża, skoku spirali stanowiącej zbrojenie w przypadku węży ssawno-tłocznych, materiału z jakiego wykonana jest spirala węża i jego ścianka, a także grubości ścianki.

Nieprawdą jest, że węże typu lekkiego zbrojone spiralą z drutu lub tworzywa zachowują gładką powierzchnię w czasie minimalnego, dopuszczalnego zgięcia węża. Powierzchnia ta, z racji samej konstrukcji węża, zawsze będzie na tak małym łuku pofalowana i to nawet dość znacznie. Pofalowanie to dotyczyć będzie głównie łuku wewnętrznego. Na łuku zewnętrznym nastąpi najczęściej naprężenie ścianki, co spowoduje zwiększenie gładkości.

W praktyce oznacza to, że aby wąż był gładki wewnątrz przy zgięciu minimalnym promieniem gięcia, musi to być wąż o stosunkowo grubej ściance, w porównaniu do średnicy wewnętrznej. Przy wężu o średnicy wewnętrznej np. 25 mm, grubość ścianki powinna wynosić minimum około 3 do 4 mm. Wówczas wąż będzie wewnątrz gładki, zarówno na łuku zewnętrznym jak i wewnętrznym.

Minimalny promień gięcia nie zawsze jest związany z elastycznością węża. Może wystąpić taka sytuacja, że wąż o tej samej średnicy i tym samym katalogowo promieniu gięcia w jednym przypadku będzie bardzo elastyczny, a w drugim dużo sztywniejszy. W takim razie decydujący wpływ na elastyczność węża nie ma wpływu podany promień gięcia, a miękkość surowca ścianki. Uzyskanie kompromisu pomiędzy małym promieniem gięcia, dobrą elastycznością i gładkością ścianek wewnętrznych możliwe jest zatem przy zastosowaniu węży o stosunkowo masywnej konstrukcji i grubszych ściankach. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wysłanie do nas zapytania.